Jäljitettävyys elintarviketeollisuudessa

Jäljitettävyys

Elintarvike-
teollisuudessa

JÄLJITETTÄVYYS ELINTARVIKETEOLLISUUDESSA

Ruoan jäljitettävyys tarkoittaa minkä tahansa elintarvikkeen, rehun, tuotantoeläimen tai kulutukseen tarkoitetun aineen jäljittämistä tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa. Jäljitettävyyden ansiosta tuote voidaan paikantaa missä tahansa elintarviketuotannon ja toimitusketjun vaiheessa.

Elintarviketieto, läpinäkyvyys ja jäljitettävyys ovat maailmanlaajuisia elintarviketeollisuuden trendejä, joiden merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia ruoan tuotannosta, alkuperästä ja ainesosien laadusta. IFIC-säätiön mukaan ruoan jäljitettävyys oli vuonna 2019 yksi alan viidestä suurimmasta trendistä ja on edelleen ajankohtainen aihe elintarviketeollisuudessa.

Jäljitettävyys alkaa maatiloilta ja pelloilta, joissa alkutuotanto merkitään paikallisten säännösten mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kananmunien tuottajakoodeja tai karjan korvamerkkejä. Nämä koodit sisältävät tietoa tuotantomenetelmästä ja -tiloista, alkuperämaasta ja jopa karjan rehusta. Koodeja käytetään tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa sekä lopputuotteissa, jotta kuluttajat saavat tietää, mistä heidän ruokansa on peräisin ja jopa miten se on tuotettu.

Jäljitettävyyden tarkoituksena ei ole vain varmistaa kuluttajille, että heidän ruokansa on eettisesti tuotettua. Jäljitettävyys on elintärkeää myös ruokaturvallisuuden ja toiminnan tehokkuuden kannalta. Sen avulla elintarvikkeiden tuottajat voivat tarvittaessa vetää takaisin tuotteita tietystä tuotantoerästä, se auttaa tuottajia myös tunnistamaan tuotantoprosessin mahdollisia puutteita ja parantamaan tehokkuutta.

JÄLJITETTÄVYYDEN TÄRKEYS ELINTARVIKETEOLLISUUDESSA

Jäljitettävyys voidaan käsittää myös työkaluna, joka auttaa elintarviketuottajia mm.:

  • Varmistamaan tuotteiden tasaisen laadun kaikissa tuotantovaiheissa
  • Tunnistamaan laadun heikkenemistä tai turvallisuusriskejä aiheuttavia ongelmia
  • Kehittämään tuotanto- ja toimitusketjua
  • Täyttämään paikallisten ja kansainvälisten säännösten vaatimukset
  • Suojelemaan brändin imagoa, sekä markkinoimaan aidosti läpinäkyvyyttä ja ruokaturvallisuutta
  • Vahvistamaan kuluttajien luottamusta tai palauttamaan sen mahdollisten takaisinvetojen jälkeen

Elintarvikkeiden jäljittäminen koko tuotanto- ja toimitusketjussa on ratkaisevan tärkeää kuluttajien turvallisuudelle, koska sen avulla tuottajat voivat ryhtyä korjaaviin toimiin, kuten kohdennettuihin takaisinvetoihin, heti ongelman tai turvallisuusriskin tunnistamisen jälkeen. Tämä auttaa estämään kontaminoituneiden tuotteiden päätymisen kuluttajille, jos riski tunnistetaan varhaisessa vaiheessa elintarvikkeiden tuotantoprosessissa.

RÖNTGENTARKASTUS OSANA JÄLJITETTÄVYYTTÄ

Elintarvikkeiden laadunvalvontajärjestelmät ovat osa ruoan jäljitettävyyttä ja niiden merkitys korostuu, kun halutaan varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja tunnistaa mahdolliset puutteet tuotantoprosessissa.

Monet suuret kauppaketjut odottavat, että elintarvikkeiden tuottajilla on kriittinen tarkastuspiste (CCP) varmistamassa pakattujen tuotteiden turvallisuus ja laatu. Näin tuote ei voi enää kontaminoitua ellei pakkaus vahingoitu tai rikkoudu tuotannon ulkopuolella.

Sijoittamalla kriittiset tarkastuspisteet pakkauskoneen jälkeen, niin sanotulle yksittäispakkauslinjalle, tuottajat voivat varmistaa, että toimitetut tuotteet ovat turvallisia ja huippulaatuisia. Yksittäispakattujen tuotteiden tarkastus on jäljitettävyyden kannalta erinomainen ratkaisu myös silloin, kun kriittisenä tarkastuspisteenä käytetään röntgenjärjestelmää. Näin elintarviketuottajat voivat jäljittää kunkin tuotantoerän tehokkaasti.

Laitteen keräämää dataa ja röntgenkuvia voidaan tehokkaasti hyödyntää niin auditoinneissa, kuin reklamaatiotilanteissa. Röntgenkuvat toimivat todisteena siitä, että tuotteet todella olivat turvallisia ja korkealaatuisia, kun ne lähtivät tuotanto- ja pakkaustiloista.

Lataa ilmainen opas

Mitä hyötyä on yksittäispakattujen tuotteiden tarkastamisesta?

Lataamalla ilmaisen oppaan, opit mitä yksittäispakattujen tuotteiden tarkastaminen röntgenteknologialla tarkoittaa ja miten sen avulla ruokatuottajat voivat saavuttaa paremman löytötarkkuuden niin vierasesineille kuin laatuvirheille, mutta myös vähentää hävikkiä ja parantaa jäljitettävyyttä.

Opas on tällä hetkellä saatavilla vain englanninkielisenä.