Elintarvikkeiden vierasesinetarkastus röntgenillä

Kuinka havaitset

Vaaralliset vierasesineet

Elintarvikkeista?

Miten tunnistaa vaaralliset vierasesineet elintarvikkeista?

Ihan ensiksi täytyy määritellä, mikä on vaarallinen vierasesine. Fyysisiin vaaratekijöihin kuuluu kaikki epämieluisat kiinteät esineet, joita voi esiintyä ruoassa ja ne voidaan jakaa vielä kahteen eri ryhmään: vaarallisiin ja vaarattomiin kontaminantteihin.

Vaarattomat kontaminantit, kuten hiukset tai paperi, eivät aiheuta vaaraa tai vahinkoa kuluttajalle ja jotta tällaisia vierasesineitä voidaan välttää, tulee ruoantuottajien luoda tarpeelliset prosessit ja käytännöt, joilla alkuperäisiä kontaminaatiolähteitä vähennetään. Nämä voivat tarkoittaa esimerkiksi paperin käytön vähentämistä tuotantoympäristössä tai suojaavan vaatetuksen ja hiusverkon käyttöä.

Kontaminantit kuten metallit, lasit ja kivet luokitellaan vaarallisiksi vierasesineiksi. Näiden kontaminanttien tunnistukseen vaaditaan kriittinen hallintapiste (CCP), joka tutkii jokaisen ruokatuotteen ja automaattisesti poistaa kontaminoituneet tuotteet tuotantolinjalta.

Miten vierasesineet voidaan poistaa ruokatuotannosta?

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) -menetelmän käyttöönotto on tarpeellista, jotta vierasesineiden päätyminen ruokatuotteisiin voidaan välttää. Hyvä suunnitelma myös auttaa ruoantuottajia hallitsemaan raa’an materiaalin laatua ja poistamaan vaaralliset vierasesineet tuotannosta tehokkaasti.

HACCP-menetelmä velvoittaa ruoantuottajia perustamaan kriittisen hallintapisteen (CCP), joka havaitsee mahdolliset vaaralliset vierasesineet ja varmistaa, että tuotteen turvallisuus on hyväksyttävällä tasolla. Tyypillisesti ruoantuottajat käyttävät joko metallinilmaisimia tai röntgenlaitteita vierasesineiden tunnistamiseen heidän ruoantuotannossaan. Molemmat teknologiat ovat yleisesti käytettyjä, mutta on monta syytä minkä takia röntgenistä on kehittynyt suositumpi menetelmä vierasesineiden tunnistuksessa.

Lue lisää röntgenin eduista ruoan tutkinnassa (Englanniksi)

Elintarvikkeiden vierasesinetarkastus on tehokkainta röntgenillä

Nykyään ruoantuottajilla on monia vaihtoehtoja millä tarkastaa elintarvikepakkaukset vaarallisten vierasesineiden varalta. Mutta mihin asioihin kannattaa keskittyä, kun tekee päätöstä eri laadunvalvontajärjestelmien välillä?

Ihan ensimmäiseksi on tärkeää tunnistaa omassa tuotantoympäristössä olevat riskit, kuten mahdollinen altistuminen vierasesineille. Kyseiset riskit voivat koskea eri materiaaleja, kuten metallia, lasia, muovia tai kiviä.

Tällaisten vierasesineiden kontrollointiin käytetään yleisesti röntgen-laadunvalvontajärjestelmiä, sillä se tunnistaa eri materiaalia olevat vierasperäiset esineet pakkausmateriaalista ja -tyypistä riippumatta. Myöskään tuotteen kosteus tai suolapitoisuus ei vaikuta röntgenin havainnointitarkkuuteen. Siksipä vierasesinetarkastus on tehokkainta röntgenin avulla.

Vierasesinetarkastuksen käyttöönotto elintarviketuotannossa

Mikäli kontaminoitu ruokatuote päätyy kuluttajan käsiin, seuraamukset voivat olla vakavia. Kontaminoituneet tuotteet ovat huonoksi myös liiketoiminnalle; kalliit tuotteiden takaisinvedot, brändiuskollisuuden menetys, ja kaikkein tärkeimpänä, vauriot joita se voisi aiheuttaa kuluttajille. Vierasesinetarkastuksella voit turvata sekä asiakkaitasi, että brändiäsi.

Jotta vierasesineet voidaan täysin estää, on tärkeää tietää mistä ne päätyvät tuotantoon. Tarkastamalla yksittäispakattuja tuotteita moni pakattujen sijaan onkin yleensä tehokkaampaa niin vierasesineiden havainnoinnin kuin jäljitettävyydenkin kannalta.

3 tärkeää asiaa, jotka on hyvä tietää kun suunnittelet vierasesinetarkastuksen käyttöönottoa

  1. Tunnista mahdolliset vierasesineet ruokatuotannossasi

Mahdollisten vaarallisien vierasesineiden tunnistaminen on ensimmäinen askel HACCP-menetelmässä. Tämä tulee huomioida myös raakamateriaalin ja niiden toimittajien kohdalla.

  1. Perusta kriittiset hallintapisteet ja kriittiset rajat

Ei ole olemassa yhtä maailmanlaajuista standardia, johon kriittiset rajat voidaan pohjata. Sen sijaan ruoantuottajien kannattaa hyödyntää laadunvalvontatoimittajien tarjoamaa applikaatiotestausta kriittisten rajojen, sopivan laadunvalvontateknologian ja kriittisen hallintapisteen paikan määrittelyssä. On olemassa joitakin suosituksia kriittisille rajoille, esimerkiksi suurilla jälleenmyyntiketjuilla ovat omat odotukset kriittisten hallintapisteiden toiminnasta.

  1. Ota käyttöön vierasesineiden tarkastuslaite ruokatuotteillesi

Hyvin toteutettu käyttöönottoprosessi, johon sisältyy applikaatiotestaus ja kriittisten rajojen valitseminen, sekä kriittisen hallintapisteen paikka varmistaa, että laadunvalvontajärjestelmän asennus onnistuu vaivattomasti.

Mitä tehdä sen jälkeen, kun kriittinen hallintapiste on asennettu?

Sen jälkeen, kun kriittinen hallintapiste on asennettu, on tärkeää kiinnittää huomiota sen valvontaan, tietojen kirjaamiseen ja korjaaviin toimenpiteisiin:

  • Valvontamenetelmät sisältävät jokaisen kriittisen hallintapisteen kriittisien rajojen mittaamisen ja tarkkailun. Menetelmien tulee kuvata miten ja milloin rajat mitataan, kuka on vastuullinen niistä ja kuinka usein rajojen paikkansapitävyys tarkistetaan tuotannon aikana.
  • Tietojen kirjaaminen on tärkeä osa HACCP-menetelmää. Sen on tarkoitus säilyttää tietoa ja tarjota ruoantuottajille hyvä tapa todistaa, että ruoka oli tuotettu turvallisesti ja suunnitelman mukaan.
  • Korjaavat toimenpiteet tulee olla määriteltynä sen varalta, että HACCP-suunnitelmaan merkityt kriittiset rajat ylitetään. Nämä toimenpiteet yleensä sisällyttävät ongelman tunnistamisen ja toimet, jotka tulee korjata jotta ongelma ei tapahdu uudestaan.

Yhteenveto ruoantuotannon vierasesinetarkastuksesta

HACCP-suunnitelma ja vierasesineiden havainnointivaatimukset ovat usein ensimmäinen syy laadunvalvontajärjestelmän hankkimiselle. Laadunvalvonta ei kuitenkaan ole eristäytynyt prosessi, vaan siitä tulee saumaton osa ruoantuotantoprosessia. Tämän seurauksena tuotannon produktiivisuus nousee, ja kuluttajat saavat turvallisia ja laadukkaita ruokatuotteita.

Jos röntgenlaitetta käytetään kriittisenä hallintapisteenä, ruoantuottajat saavat enemmän arvoa investoinnistansa. Röntgenteknologia tarjoaa enemmän mahdollisuuksia metallisten vierasesineiden tunnistamisen lisäksi. Ruokatuotteiden kokonaisvaltainen laatu riippuu monesta eri tekijästä, kuten esimerkiksi myös metallittomien vierasesineiden tai puuttuvien tuotteiden havannointi ja raportointi. Teknologian tarjoamien mahdollisuuksien laajuus on yksi pääsyistä, minkä takia röntgenlaitteet ovat saavuttaneet asemansa yhtenä maailman suosituimmista vaihtoehdoista kriittisiksi hallintapisteiksi.

OTA YHTEYTTÄ - HALUAMME AUTTAA SINUA

KIINNOSTUNUT OPPIMAAN LISÄÄ RÖNTGENTEKNOLOGIASTA?

Ota meihin yhteyttä tai lue lisää tärkeimmistä tekijöistä, jotka ruoantuottajien pitäisi huomioida kun investoivat röntgentunnistusteknologiaan.

Lataa ilmainen oppaamme napsauttamalla alla olevaa painiketta ja opi enemmän!

Opas on tällä hetkellä saatavilla vain englannin kielellä.

Lataa ilmainen opas (Englanniksi)
;