Zanieczyszczenia fizyczne żywności

Fizyczne zanieczyszczenia żywności

i sposoby
zapobiegania im

CO STANOWI FIZYCZNE ZANIECZYSZCZENIE W PRODUKCJI ZYWNOŚCI?

Producenci żywności muszą kontrolować swoją produkcję pod kątem trzech rodzajów zanieczyszczeń: chemicznych, biologicznych i fizycznych. Wszystkie powinny być brane pod uwagę podczas tworzenia HACCP lub innych planów bezpieczeństwa żywności. Zagadnienia przy tworzeniu takiego planu dotyczą rodzajów zagrożeń, które występują w produkcji żywności i jakie ryzyko stanowią dla konsumentów, biorąc pod uwagę wszystkie trzy rodzaje zanieczyszczeń.

Fizyczne zanieczyszczenie żywności jest czymś namacalnym, co nie ma stanowić części produktu. Ten rodzaj ryzyka zanieczyszczenia obejmuje możliwość przedostania się różnych ciał obcych do końcowego produktu spożywczego podczas procesu produkcyjnego (źródła zewnętrzne) lub te już istniejące w surowcu (źródła wewnętrzne), z którego powstaje produkt końcowy. Takie zanieczyszczenie może stanowić szkło, drewno, kości, kamień, a nawet włosy i może zostać wprowadzone do produktu spożywczego przez przypadek podczas zbioru surowca lub w dowolnym momencie procesu produkcji żywności i dystrybucji do konsumentów.

Te zagrożenia fizyczne należy identyfikować, kontrolować i wykrywać na określonym poziomie, aby zapewnić konsumentom stałą jakość i bezpieczeństwo żywności. Zawsze ważne jest, aby zrozumieć, które z fizycznych zanieczyszczeń mogą spowodować poważne szkody dla konsumenta, i podjąć działania w celu kontroli i zapobiegania takim zagrożeniom.

Contaminated Food Product

JAK ZAPOBIEGAĆ FIZYCZNYM ZANIECZYSZCZENIOM ŻYWNOŚCI I KONTROLOWAĆ JE?

Pierwszym krokiem w kontroli i zapobieganiu fizycznym zanieczyszczeniom w produkcji żywności jest stworzenie kultury bezpieczeństwa w całym łańcuchu przetwarzania żywności. Producenci żywności powinni dokonać niezbędnych zmian i działań w celu zapewnienia środowiska produkcyjnego, w którym możliwe jest ograniczenie możliwych źródeł zanieczyszczeń fizycznych. Działania te zapobiegają ryzyku skażenia oraz ograniczają liczbę przypadków skażenia do ułamka, w porównaniu z całkowitym zaniedbaniem kultury bezpieczeństwa i działań zapobiegawczych.

Aby zrobić to poprawnie, producenci żywności muszą skupić się na podejrzanych źródłach fizycznych zanieczyszczeń i zidentyfikować te zanieczyszczenia, które niosą ze sobą prawdziwe ryzyko. Po wykonaniu tej czynności ważne jest, aby ocenić pierwotną przyczynę, wyeliminować czynniki przyczyniające się do tego i wdrożyć system inspekcji, aby zweryfikować i skontrolować, czy działania te zakończyły się powodzeniem.

Dostępne są różne technologie kontroli zanieczyszczeń fizycznych na różnych etapach produkcji i dystrybucji żywności, m.in. inspekcja zbiorcza jest czasami konieczna w celu kontroli jakości surowca przed jego przetworzeniem w produktach końcowych.

Zaleca się, aby końcowa kontrola bezpieczeństwa miała miejsce w fazie pakowania pierwotnego, gdy produkt jest pakowany i plombowany. Zapewnia to najlepsze możliwe wskaźniki wykrywalności dla wszystkich rodzajów zanieczyszczeń fizycznych i umożliwia pełną identyfikowalność, która jest niezbędna, zwłaszcza gdy proces od pola do stołu zajmuje dużo czasu i wiąże się z wieloma zagrożeniami zanieczyszczeniami, które dostaną się do produktu spożywczego.

TAKE YOUR CCP TO THE NEXT LEVEL with Mekitec

DLACZEGO WYBRAĆ X-RAY DO KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ FIZYCZNYCH W ŻYWNOŚCI?

Technologia X-ray jest coraz częściej stosowana do kontrolowania bezpieczeństwa i jakości indywidualnie pakowanych towarów na liniach do pakowania podstawowego, ponieważ może przynieść dodatkową wartość producentom żywności, wykrywając nie tylko metaliczne zanieczyszczenia fizyczne, ale także potencjalne wady jakościowe, które mogą powodować więcej skarg konsumentów, jeśli nie zostaną zauważone.

Gdy systemy X-ray są umieszczane na końcu każdej pojedynczej linii pakowania, producenci żywności są w stanie zmaksymalizować korzyści płynące z systemów kontroli rentgenowskiej, chroniąc wizerunek swojej marki, budując poczucie niezawodności i zaufanie konsumentów, a także – co ważne – zapewniając pracę linii produkcyjnych z maksymalną wydajnością przy najwyższym bezpieczeństwie produktów spożywczych.

POBIERZ E-BOOK

PODNIEŚ SWÓJ KPK NA WYŻSZY POZIOM

Chcesz wiedzieć, jak uzyskać najlepszą wydajność i rezultaty z krytycznych punktów kontrolnych? Czytając nasz najnowszy e-book, dowiesz się:

  • jak identyfikować potrzeby produkcyjne w zakresie wykrywania ciał obcych i zapewnienia jakości
  • dlaczego umieszczenie KPK w fazie pakowania podstawowego zapewnia najlepsze wskaźniki wykrywalności
  • jak oszacować całkowitą wartość inwestycji; koszt a korzyści
  • jak zaawansowana technologia rentgenowska przynosi największe korzyści, gdy jest wykorzystywana jako KPK