Identyfikowalność żywności i przejrzystość

Identyfikowalność żywności i przejrzystość

dzięki inspekcji X-ray

Food Traceability ad a part of Food safety and Quality Control

ŚLEDZENIE ŻYWNOŚCI JAKO CZĘŚĆ KONTROLI JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Identyfikowalność żywności oznacza możliwość śledzenia dowolnego produktu lub jego składnika, który będzie wykorzystywany do spożycia na różnych etapach produkcji, przetwarzania i dostawy. Idealnie, odpowiedni system śledzenia pozwala producentom żywności zlokalizować i zidentyfikować produkt spożywczy na każdym etapie produkcji lub łańcucha dostaw.

Identyfikowalność może być wykorzystywana do zapewnienia konsumentów, że produkty są produkowane w sposób bezpieczny i etyczny, ale ma również kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności operacyjnej, pomaga w tym fabrykom poprzez identyfikowanie błędów w procesie produkcyjnym oraz weryfikację wyników działań podjętych w celu poprawy wydajności. W razie potrzeby identyfikowalność może również pomóc producentom żywności w dokładniejszym, a nawet proaktywnym wycofaniu produktów z określonej partii produkcyjnej.

Badanie źródła zanieczyszczeń żywności w ciągu łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności. W poprzednim wpisie napisaliśmy o identyfikowalności jako jednym z pięciu topowych trendów w roku 2019 według IFIC (International Food Information Council). Artykuł opublikowamy w „Food Processing Magazine” potwierdza, że w 2021 r. identyfikowalność żywności jest wciąż ważnym elementem każdego systemu bezpieczeństwa żywności i z każdym rokiem staje się coraz bardziej cyfrowa oraz zautomatyzowana.

JAKIE SĄ KORZYŚCI ZE ŚLEDZENIA ŻYWNOŚCI?

Konsumenci są coraz bardziej zainteresowani jakością, pochodzeniem, etyką produkcji oraz składem kupowanej żywności. Daje to przewagę firmom spożywczym, które posiadają przejrzyste systemy identyfikowalności żywności. Możliwość śledzenia żywności w całym łańcuchu produkcji i dostaw ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa konsumentów i lojalności wobec marki, ponieważ pozwala producentom żywności na dalszy rozwój, a także bezpieczne podejmowanie działań naprawczych, nawet w przypadku zidentyfikowania problemu lub zanieczyszczenia. Pomaga to zapobiegać dotarciu skażonych produktów do konsumentów, ponieważ zagrożenie jest wykrywane na wczesnym etapie procesu produkcji żywności dzięki odpowiedniej kontroli jakości i systemowi identyfikowalności żywności.

Śledzenie żywności pomaga producentom:

  • Zapewnić jakość produktu
  • Udoskonalić procesy produkcji i łańcucha dostaw oraz zweryfikować rezultaty
  • Zidentyfikować źródło problemu z jakością lub zagrożenie bezpieczeństwa
  • Spełnić wymogi lokalnych i globalnych rozporządzeń
  • Promować przejrzystość oraz bezpieczną żywność
  • Zwiększyć i utrzymać zaufanie konsumenta
  • Chronić wizerunek marki
What are the benefits of Food Traceability
OBEJRZYJ FILM NA TEN TEMAT!

Dlaczego producent naturalnej żywnosci zapewnia bezpieczeństwo produktu za pomocą technologii X-ray?
Przez ostatnie lata firma Vamvalis Foods polegała w pełni na systemach X-ray Mekitec, aby wykrywać i eliminować wszystkie ciała obce w swoich produktach. Szczególnie zależy jej na tym, aby wszelkie ciała obce były nie tylko wykrywane, ale także automatycznie odrzucane.
„Bez detektora X-ray byłoby prawie niemożliwe wyeliminowanie wszystkich reklamacji dotyczących ciał obcych”, stwierdza Aris Moschoudis, pracownik działu zapewnienia jakości w Vamvalis Foods.

ZMIANA KPK W PUNKT ŚLEDZENIA ŻYWNOŚCI

W przeszłości krytyczne punkty kontroli odgrywały ograniczoną rolę w łańcuchu śledzenia, ponieważ wcześniej stosowane technologie dostarczały zbyt mało danych, aby poprawić identyfikowalność produktu. Obecnie, dzięki wykorzystaniu technologii X-ray do kontroli produktów spożywczych na poziomie pakowania, identyfikowalność żywności można poprawić, aby dostarczyć kluczowe dane, takie jak indywidualne zdjęcia rentgenowskie każdego produktu.

Dzięki kontroli rentgenowskiej opakowania pierwotnego i funkcji identyfikowalności żywności producenci mogą:

 • Gromadzić i przechowywać dane i obrazy X-ray
 • Zmienić KPK w punkt śledzenia produktów
 • Sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo oraz jakość Indywidualnego produktu
 • Wykonanie ukierunkowanych wycofań, jeśli jest to z jakiegoś powodu konieczne

Możliwość gromadzenia danych i przechowywania zdjęć wszystkich produktów daje zupełnie inny obraz produkcji i identyfikowalności żywności. Może przekształcić KPK w nowy punkt identyfikowalności w łańcuchu śledzenia. Może nawet służyć jako dowód bezpieczeństwa i jakości końcowych poszczególnych produktów. Dzięki takiemu zabezpieczeniu producent może łatwo cofnąć się i zobaczyć dokładnie, co zostało wyprodukowane, jeśli jest reklamacja  któregoś z produktów z określonej partii.

Wycofanie produktu zdarza się rzadko, ale jest niepożądaną sytuacją i zwykle powoduje dużo strat. Jeśli zajdzie konieczność wycofania partii produktu, KPK z detektorem X-ray w połączeniu ze śledzeniem żywności może usprawnić i ukierunkować taką operację. Zwiększona wydajność identyfikacji aktualnych problemów umożliwia producentom dokładniej identyfikować partie towaru prawidłowe i zanieczyszczone. Jak wiemy, szybkość działania jest zawsze kluczowa w przypadku wycofania produktów.

Takie ukierunkowane wycofanie jest dość nową rzeczą. Producenci idą dziś jeszcze dalej, aby zapewnić bezpieczeństwo, wdrażając systemy X-ray identyfikowalności żywności zmodernizowane o najnowsze systemy potwierdzania odrzutu, które zagwarantują, że określony zanieczyszczony produkt, wykryty i zarejestrowany w systemie, zostanie odrzucony do pojemnika na odrzuty, gdzie można go znaleźć jako dowód.

POZNAJ NOWY SPOSÓB NA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Kliknij w link poniżej i zapisz się na webinar „Zwiększenie bezpieczeństwa żywnosci poprzez inspekcję X-ray opakowań pierwotnych”, aby dowiedzieć się więcej na temat Identyfikowalności jako jednej z korzyści detekcji.

WPROWADZENIE DO INSPEKCJI X-RAY OPAKOWAŃ PIERWOTNYCH (JĘZYK ANGIELSKI)

JAK OSIĄGNĄĆ PEŁNĄ IDENTYFIKACJĘ ŻYWNOŚCI Z POMOCĄ SYSTEMU OBRAZÓW X-RAY MEKITEC?

Producenci żywności na całym świecie wdrażają skuteczne rozwiązania w zakresie identyfikowalności żywności, aby wzmocnić swój biznes, podnieść jakość i bezpieczeństwo produktów, poprawić wydajność, całkowicie zapobiec lub ułatwić wycofanie produktów, a ostatecznie zbudować lojalność i zaufanie konsumentów.

W porównaniu z innymi technologiami, poprzez inspekcję X-ray opakowań pierwotnych producenci żywności mogą osiagnąć pełną identyfikację produktów oraz zgromadzić więcej danych o:

  •  Wchodzących i wychodzących produktach
  •  Ilości odrzutów i ich przyczynach
  •  Sygnaturach czasowych różnych produktów/partii w połączeniu z ich rzeczywistym obrazem rentgenowskim
  •  Różnicach między zmianami, przepisami itd

Inspekcja X-ray opakowań pierwotnych wraz z nowoczesnym śledzeniem żywności gwarantuje pełną identyfikowalność żywności oraz zgodność z HACCP, jak napisano w jednym z naszych wpisów. Wdrożenie systemu kontroli jakości żywności X-ray Mekitec umożliwia osiągnięcie lepszej wykrywalności zanieczyszczeń wraz z pełną identyfikacją produktu oraz dodatkowymi funkcjami jakości. Wszystko to dla zapewnienia najlepszej inspekcji, niższych kosztów inwestycji, a tym samym najlepszego bilansu wartości.

POBIERZ E-BOOK

JAK ZWIĘKSZYĆ BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO PRODUKTU?

Ogólna jakość produktów jest teraz ważniejsza dla konsumentów niż kiedykolwiek wcześniej. Napisaliśmy ten e-book, aby pomóc Twojej firmie wybrać najlepsze rozwiązanie dla krytycznego punktu kontrolnego i sprostać wymaganiom klientów.

Po przeczytaniu tego e-booka dowiesz się:

 • czego obecnie oczekuje się od Krytycznych Punktów Kontroli
 • jak wybrać system kontroli, który przyniesie największą wartość dla Twojej firmy
 • dlaczego Ty powinieneś sprawdzać również pakowane pierwotnie produkty i jak poprawia to skuteczność detekcji w porównaniu z jakąkolwiek inną metodą kontroli
 • jak zmniejszyć liczbę reklamacji konsumenckich i zbudować silniejszą markę żywności

Wypełnij formularz, a otrzymasz kompletny e-book na swoją skrzynkę mailową!