Kalaneuvos – Kala

SUOMALAINEN KALATUOTTAJA PANOSTAA

ELINTARVIKE-
TURVALLISUUTEEN

JA LAADUN-
VALVONTAAN

Kalaneuvos Oy sai alkunsa vuonna 1975, kun toimitusjohtaja Veijo Hukkanen perusti kalasavustamon omalle tilalleen Sastamalaan. Kysynnän kasvaessa toiminta laajeni nopeasti kalansavustuksesta myös kalanjalostukseen, ja nykyään Kalaneuvos Oy on Suomen suurin kala-alan toimija ja alansa edelläkävijä.

Yrityksen tärkeimpiin tuoteryhmiin kuuluvat graavatut, lämmin- sekä kylmäsavustetut kalat ja tuoreet kalafileet. Kaikki kalajalosteet valmistetaan Suomessa ja raaka-aineet tulevat heille suoraan kalastajilta, omilta kasvatuslaitoksiltaan tai kalankasvattajilta.

Kalaneuvos harjoittaa kalanjalostuksen lisäksi tukkukauppaa, maahantuontia ja vientiä. Tällä hetkellä yritys käsittelee yli 10 miljoonaa kiloa kalaa vuodessa.

Vuonna 2017 viennin osuus liikevaihdosta oli 20 prosenttia, ja vuonna 2019 uutisoitiin Kalaneuvoksen saamasta Kiinan vientiluvasta. He ovat ensimmäinen suomalainen kala-alan yritys, jolle tällainen vientilupa on myönnetty. Viennin määrän odotetaan kasvavan suuresti, sillä Suomessa vastuullisesti tuotettu kala kiinnostaa myös kansainvälisillä markkinoilla.

Kalaneuvoksen tuotteet tunnetaan hyvästä mausta, minkä takaa laadukkaat, tuoreet raaka-aineet, viimeisen päälle hiotut jalostus- ja valmistusmenetelmät, sekä tarkka laadunvalvonta.

Yritys panostaa tuotekehitykseen, sekä tuotantomenetelmien, tilojen ja laitteiden nykyaikaisuuteen. Tämä myös tukee heidän edelläkävijän asemaansa kala-alalla.

Tämän lisäksi yritys on investoinut suuresti ympäristökuormituksen ja veden käytön vähentämiseen sekä energiatehokkuuteen. Esimerkiksi heidän tuotantoprosessissaan hyödynnetään kaikki kalan osat, eikä mitään raaka-ainetta heitetä hukkaan. Myös ne osat, joita ei elintarvikkeisiin voida hyödyntää, toimitetaan eläinruoan valmistukseen.

LAADUNVALVONNAN TEHOSTAMINEN

Laatu on Kalaneuvoksen yksi tärkeimmistä arvoista, ja sen kertoo myös heidän lukuisat laatusertifikaatit. Vuonna 2014 he saivat elintarviketurvallisuusjärjestelmä FSSC 22000 -sertifikaatin, jonka innoittamana yritys halusi tehostaa laadunvalvontaa ja siten myös kasvattaa edelläkävijän asemaansa kala-alalla.

Vuonna 2015 Kalaneuvos aloitti eri laadunvalvontaratkaisujen kartoittamisen ja vertailun. He pohtivat metallinilmaisimen ja läpivalaisulaitteen eroja ja etuja, kunnes tulivat päätökseen valita Mekitec Oy:n tarjoaman läpivalaisujärjestelmän.

”Valintaan vaikuttivat muun muassa laitteen pieni koko, hyvä löytötarkkuus sekä suomenkielinen käyttöliittymä”, kertoo Kalaneuvos Oy:n tuotannon esimies, Kaisu Hautala. Niiden lisäksi läpivalaisulaitteen välittömiin etuihin kuuluivat myös muiden kuin metallisten vierasesineiden havaitseminen, sekä metallisoitujen pakkausten läpivalaisu ilman, että se vaikuttaa laitteen löytötarkkuuteen. Lisäksi kalatuotteiden korkea suolapitoisuus tai tehtaan korkea ilmankosteus eivät olleet ongelma läpivalaisuteknologialle.

Testimonials
"Valintaan vaikuttivat muun muassa laitteen pieni koko, hyvä löytötarkkuus sekä suomenkielinen käyttöliittymä." — Kaisu Hautala,tuotannon esimies, Kalaneuvos Oy

Vierasesineet, joihin kala-alalla voi mahdollisesti törmätä, ovat metallisia, mutta sitäkin useammin esimerkiksi kiviä tai kovaa muovia, kuten kuljetinhihnan palasia. Tällaisten vierasesineiden havaitseminen ei ole mahdollista metallinilmaisimella, mikä oli yksi tärkeä lisäsyy sille, että Kalaneuvos päätyi valitsemaan läpivalaisulaitteen, joka havaitsee muutkin kuin metalliset vierasesineet vahingoittamatta tuotetta tai pakkausta.

Jo saman vuoden aikana Kalaneuvos asennutti ensimmäisen läpivalaisulaitteen pakkauslinjansa päähän tarkastamaan yksittäiset, kuluttajapakatut kalatuotteet. He olivat hyvin tyytyväisiä laitteen toimintaan ja erityisesti Mekitecin tarjoamaan huoltoon; ”kerran oli yksi ongelma, mutta heti seuraavana päivänä oli huolto paikalla selvittämässä asian”, kertoo Hautala.

Tämä oli myös suuri syy sille, että Kalaneuvos valitsi laitetoimittajaksi juuri Mekitecin, sillä paikallinen, nopea huolto on tärkeää, jotta tuotannon keskeytysaika pystytään pitämään mahdollisimman alhaisena.

Pian ensimmäisen laiteasennuksen jälkeen kalatuottaja kuitenkin huomasi, että tarkastuksen lisäksi on tärkeää, että viallinen tai kontaminoitunut tuote poistetaan tuotantolinjalta automaattisesti. Mekitecin tarjoamasta löytyi ratkaisu myös tähän tarpeeseen, sillä he toimittavat tuotehylkääjiä, jotka poistavat vialliset tuotteet automaattisesti tuotantolinjalta, minimoiden manuaalisten tarkastusten tarpeen. Tämä lisäys mahdollisti entistä automatisoidumman laadunvalvonnan myös Kalaneuvokselle.

Ensimmäisen onnistuneen laiteasennuksen ja hyvän käyttökokemuksen jälkeen Kalaneuvos tilasi Mekitec Oy:ltä laitteet jokaiselle pakkauslinjalleen. Näin laadunvalvontaprosessista saatiin täysin automaattinen.

Mekitec X-ray Inspection systems

VIENTILUPA KIINAAN

Vuoden 2018 loppuun mennessä jokainen Kalaneuvoksen pakkauslinja oli varusteltu Mekitecin läpivalaisulaitteella ja yritys ei voinut olla tyytyväisempi. Vuoden 2019 alussa Kalaneuvoksesta tuli ensimmäinen suomalainen kala-alan yritys, jolle myönnettiin vientilupa Kiinaan. Luvan myötä yritys arvioi, että viennin osuus tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina.

Kuten yleensäkin silloin, kun elintarvikkeita viedään Eurooppaan tai sen ulkopuolelle, myös nyt Kalaneuvos huomasi, että kokonaisvaltaisesta laadunvalvonnasta oli hyötyä vientiluvan saamiseksi. Vientisopimuksia tehdessä saatetaan törmätä uusiin ja jopa tiukempiin säädöksiin ja lakeihin, jotka tulee ottaa huomioon tuotannossa. Kohdemaassa voi olla esimerkiksi tiukemmat tuotepakkauksia(engl.) ja niiden ominaisuuksia koskevat säännökset.

Kalaneuvoksen on tarkoitus aloittaa vienti Kiinaan vuonna jo vuonna 2019, kun uuden tuotantolaitoksen ensimmäinen osa otetaan käyttöön. Laajennuksen on määrä valmistua täysin vuoteen 2020 mennessä. Entistä suuremman tuotantolaitoksen ansiosta heidän tuotantokapasiteettinsä kasvaa merkittävästi, mikä mahdollistaa myös viennin osuuden kasvun, ja pelkästään Kiinaan vietävän määrän odotetaan olevan noin miljoona kiloa vuodessa.

Tuotantolaitoksen laajentamisen tavoitteena on myös automatisoida ja yhtenäistää prosessit, jotta tuotanto olisi mahdollisimman tehokasta. Tämä tarkoittaa lisäinvestointeja muun muassa laitteisiin, kuten myös laadunvalvontaan.

Kalaneuvos uskoo vahvasti viennin kasvuun sekä kala-alan kehittymiseen. He haluavat näyttää tietä muille alan toimijoille, tuottamalla laadukkaita kalatuotteita ekologisesti ja tehokkaasti.

Lataa maksuton e-kirja!

Kuinka taata parhain löydettävyys ja suorituskyky?

Lataa ilmainen e-kirjamme, jossa kerromme kuinka elintarvikevalmistajat voivat taata parhaat tulokset niin tuoteturvallisuuden, kuin laadunvarmistuksen osalta.

Kirjassa käydään läpi mm. eri laadunvarmistusjärjestelmien kuten metallinilmaisimien ja läpivalaisulaitteiden eroavaisuuksiin.

Täytä oheinen lomake, niin saat e-kirjan sähköpostiisi veloituksetta!